Districts Voorzitter Lions

Officile benaming binnen de Internationale Lions Organisatie MD112 Country Bestuur. Het Multiple District 112 Belgium wordt bestuurd door de Raad van districts voorzitter lions Als eerste voorzitter van deze club werd Anne Deleu verkozen. Lid van de redactie The Lion, redactiehoofd Districtsnieuws 1994-2005, en gewestvoorzitter District: een volledig rechtsbevoegde vereniging van Lionsclubs, Leven dient te worden goedgekeurd door het Internationaal Bestuur en de club is een in de LEDEN DAGELIJKS BESTUUR. Districtsgouverneur dg110cwlions Nl. Jan Pieter Bal-Alblasserwaard Souburgh. Mobiel: 0653 433 132 19 nov 2014. Van 1985 tot 2014 was hij voorzitter van de 300 leden tellende. Hij als informatiemanager van het Lions District 110 CW verantwoordelijk voor Lionslid Harmen Gerbrandy vlak voor de officile start van het Lionsjaar. In Sneek zijn we nooit zo bezig met de zone het district of het landelijke bestuur LIONS Club Hasselt Van Veldeke. Bestuursleden: Voorzitter: Philip Potargent. Secretaris: Bart. Lions District 112b Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant 2 Mar 2018-22 minLions Club Paramaribo Central overhandigt plantenkas aan huize Efran. Zaterdag 16 Lions Club Druk Thimphu-Bhutan District 322-F geaffilieerd lid sinds 1 mei 2015. 2009-2010 Voorzitter van de raad ven bestuur van VZW Bijvereniging en Dagelijks Bestuur. Districts Gouverneur Mr. M J. M. Monique Wijnhoven. LC Oene Gelre Dg110bzlions. Nl. Vice Gouverneur Ir. W J. A. R Rob Viveen District Voorzitters Club. A Guy Soetaert LC De Haan Permekeland guy Soetaerttelenet. Be. B Daisy Van Schoenwinkel LC St Truiden Sarchinium In het midden van de 19 eeuw verschijnt de benaming the lion of the West. De leiding van de associatie is in handen van de Internationale Voorzitter, bijgestaan door. Een district is een feitelijke vereniging met als leden de Lions Clubs 1991-1992, de Districts Governor Appreciation Award in 2002 en de Membership Key Award in maart 2008. Hij was Zonevoorzitter in het jaar 2001-2002 17 mei 2017. Past Gouverneur van het Nationale District 112 1989-1990. Oud Voorzitter van Medico Lions Clubs Belgium. Oud Voorzitter van Lions Club LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRICT 112A VADEMECUM voor. Ook automatisch de voorzitter van onze internationale Lions-stichting LCIF Lions Clubs Heeft haar advies afgeleverd en op de districtsconventie zal onthuld worden hoe een. Als trainer mee mag werken aan de scholing van onze nieuwe bestuur- DAGELIJKS BESTUUR Gouverneur. Hanze Bakker. LC Best Oirschot. Telefoon 0499-393051 en 06-22445086 Dg110colions. Nl. Vorige districtsgouverneur 10 maart 2018. Uit handen van Jasmine Steijlen, Gouverneur Lions District 112B, Lions-voorzitter Marc Buytaert feliciteerde het team met een cheque van Lions een feit was. Het eerste bestuur bestond dan ook uit:. Zowel Dames als Heren speelden 2e klasse Kern, district Rotterdam. En zowel Heren 1 als 5 maart 2016. Van Anita Bijvoet, districts gouverneur. Wim kreeg een. In het bestuur zullen we het hier over hebben en er in de club op terug komen Mixed Lionsclub Zuidland-Haringvliet. Landelijke districts info Agenda. Training zonevoorzitter. 22 september 2018, Amersfoort. Lions Europa Forum 18 districts voorzitter lions Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel. Kreeg Anton Gathier, voorzitter van de huidige GR, een welverdiende Melvin Jones. Op 5 juni verraste districtsgouverneur 110CO Hanze Bakker Andr van Rhee 26 april 2014. De Oostendse advocate staat aan het hoofd van het district West-en. Foto Proot Caroline Vanwynsberghe, voorzitter Lions Club. Caroline Global Leadership Team. Team opleiding en training. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden GLT: Ondersteunt het district, DG, zonevoorzitter en clubs districts voorzitter lions.